"Red Ocean VS Blue Ocean"

"Red Ocean VS Blue Ocean"

ความหมายและความต่างของ 2 คาบมหาสมุทรแห่งการตลาด ความรู้พื้นฐานของที่นักการตลาดต้องรู้จัก

ก่อนที่เราจะทำการตลาดเราก็ควรที่จะรู้ก่อนว่า เรากำลังอยู่ในสนามการแข่งขันทางการตลาดแบบไหน เพื่อที่จะได้เลือกใช้กลยุทธ์หรือวิธีการในการวางแผนงานได้อย่างเหมาะสม

Red Ocean เป็นคำเปรียบเปยของสนามการแข่งขันทางการตลาด ที่มีอัตราการแข่งขันที่สุดที่สุด จากผู้ประกอบการจำนวนมหาศาล โดยมีวิธีการนำเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภคที่มีความคล้ายคลึงกัน สินค้าที่อยู่ในตลาดประเภทนี้จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นประเภท Fast Moving Consumer Goods หรือก็คือสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ, ผลิตภัณฑ์ความสะอาด, ขนม ฯลฯ

โดยวิธีการทำกาารตลาดใน Red Ocean นั่น จะมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับแบรนด์อื่นๆ ด้วยการวัดจากตัวเลขของยอดจำหน่ายสินค้า โดยมีการเน้นไปที่การสร้างความคุ้มค่าของปริมาณมากกว่าคุณภาพ การลดราคาราคาการจัดโปรโมชั่นต่างๆ จึงเห็นได้ทั่วไปจากแบรนด์ประเภทอุปโภคบริโภคนั่นเอง

Blue Ocean ก็คือขั้วตรงข้ามของ Red Ocean เลยก็ว่าได้ มันคือสนามการแข่งขันของการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้าง ‘ความต้องการ (Deman)’ ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค และเนื่องจากมันคือสิ่งใหม่ จึงทำให้มหาสมุทรสีครามนี้ มีการแข่งขันที่ไม่สูงมากนัก

เพื่อสร้างความต้องการใหม่ๆ การทำการตลาดใน Blue Ocean นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าหรือบริการ สร้างฐานลูกค้าด้วยการเปลี่ยนความต้องการที่มีอยู่เดิมจากตลาด Red Ocean ให้มีความต้องการใหม่ๆ ในสินค้าหรือการบริการอื่น ที่ตอบสนองความต้องการได้เหมือนกันหรือดีกว่า