10 ข้อ การใช้ “ผงหยาบ”

ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด

"ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" ขอบคุณข้อมูลจาก Mgronlineinfographic

ศาสตราจารย์แพทย์แผนปัจจุบันเผยรู้สึกทึ่งมากเมื่อเห็นผลงานวิจัยฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ชี้ดีทุกด้าน ทั้งประสิทธิผลสูง ปลอดภัย หาง่าย ประหยัด สนับสนุนให้ใช้ทั้งผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงโดยเร็วที่สุด ตามยุทธศาสตร์การรักษาเร็ว Hit Early Therapy

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาคลินิก ได้นำเสนองานวิจัยทางคลินิก 2 งานวิจัยเป็นการศึกษาการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

จากตัวอย่างแผนภาพ 1 ภาพที่เลือกมาโพสต์ พบว่า กลุ่มศึกษาในงานวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มแรกมีจำนวนผู้ป่วย 296 คน (มีผู้ป่วยแบบไม่มีอาการ 47% แบบมีอาการ 53%) ไม่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะปอดติดเชื้อ (Pneumonia) สูงถึง 71 ราย คิดเป็น 24%

2. กลุ่มสองมีจำนวนผู้ป่วย 243 คน (เป็นผู้ป่วยมีอาการทั้งหมด) ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะปอดติดเชื้อ เพียงแค่ 1 คน คิดเป็น 0.4% โดยทราบรายละเอียดว่า 1 คนที่ปอดติดเชื้อนี้ เป็นผู้ที่ได้รับฟ้าทะลายโจรล่าช้า ได้รับยาเมื่อวันที่ 11 ของการติดเชื้อ

ดังนั้น จึงสรุปได้ชัดเจนว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจร สามารถป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีอาการป่วยหนักคือปอดติดเชื้อ ได้สูงถึง 99.6%

นับเป็นงานวิจัยที่มีมาตรฐานสมบูรณ์แบบ ที่ยืนยันชัดเจนถึงประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเด่นชัด ท่านศาสตราจารย์จึงมีคำแนะนำว่า ทันทีที่ทราบว่าติดเชื้อ หรือแม้แต่เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรจ่ายยาฟ้าทะลายโจรให้กินได้ทันที เพื่อป้องกันการลุกลามของไวรัสที่จะทำให้มีอาการป่วยหนัก และทำให้อาการดีขึ้นหายเร็ว เนื่องด้วยยาฟ้าทะลายโจร มีประสิทธิผลสูงมาก ปลอดภัย หาง่าย และประหยัด จึงควรสั่งจ่ายยานี้ได้อย่างทั่วถึง

อ้างอิงภาพและข้อมูลจากลิ้งค์ที่พิมพ์ไว้ข้างต้น

"ฟ้าทะลายโจรสู้โควิด" กับ "พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์"

ฟ้าทะลายโจร สู้ โควิด19 ได้จริงจากผลงานการวิจัยของไทย

วิธีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรและผลการใช้ในภาคสนาม และประเด็น วัคซีนโควิด 19

ฟ้าทะลายโจร - เก็บยายังไง ใช้ยาแบบไหน และข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจร