"money management"

เงินทองต้องวางแผน เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจตั้งแต่วันนี้


"เงินทองต้องวางแผน เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจตั้งแต่วันนี้"

จะเรียนต่อ ไปเที่ยว ถอยรถ ซื้อบ้าน แต่งงาน เลี้ยงลูก...ทุกอย่างนี้ล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้น ถ้าไม่รีบวางแผนเก็บเงินไว้ตั้งแต่วันนี้ สุดท้ายสิ่งที่เราวาดฝันไว้อาจล้มพังพินาศ !

เพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก ยิ่งเริ่มต้นวางแผนเร็วก็ยิ่งถึงเส้นชัยก่อนใคร และยังสามารถแบ่งเบาภาระเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ จากเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้

➡หมดเงิน 5 แสน

ไปกับการซื้อรถ เป็นเรื่องปกติ

➡หมดเงิน 5 หมื่น

ไปกับการซื้อมอเตอร์ไซค์ เป็นเรื่องปกติ

➡หมดเงิน 1-2 หมื่น

ไปกับการซื้อโทรศัพท์ เป็นเรื่องปกติ

➡หมดเงิน 1 พัน

ไปกับการซื้อเสื้อผ้า เป็นเรื่องปกติ

➡แต่หากต้องใช้เงินเพื่อลงทุนหาความรู้แล้วทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอย่างมากใน 2 ปีนี้

กลับส่ายหัว และ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

“แพงไป” “ไม่มีเงินหรอก” “เสียดายเงิน”

"เอาไว้ก่อน" ซื้อของฟุ่มเฟือยก่อนดีกว่าเนอะ

"เวลาตายไป...คนไปงานศพ"

ไม่เห็นมีใครถามว่า...

➡คนตายใส่เสื้อยี่ห้ออะไร..?

➡ใช้โทรศัพท์ รุ่นไหน..?

ชีวิตของเรา มีค่าน้อยกว่า รถยนต์

มอเตอร์ไซค์ หรือ โทรศัพท์ หรือ อย่างไร..?

หากไม่รีบทำอะไรสักอย่างค่าของเราจะอยู่ตรงไหน..?

หากใครที่วันนี้ยังไม่เห็นความสำคัญของการวางแผนเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ลองมาดูคลิปวิดีโอ "พ่อหนูขี้งก" บอกเล่าถึงเหตุการณ์เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ผ่านตัวละครหญิงสาวที่จะสะท้อนให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน