"อย่าตัดสินปลา

แค่ว่ามันปีนต้นไม้ไม่ได้"

"อย่าตัดสินปลา แค่ว่ามันปีนต้นไม้ไม่ได้"

คนเราทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน

ปลาว่ายน้ำเก่งมาก...

แต่หากคุณตัดสินความเก่ง

โดยให้มันปีนต้นไม้ มันก็จะตาย...

พร้อมกับความเชื่อที่ว่า...

ตัวมันไม่มีอะไรดีซักอย่าง...

จงทำตามเสียงหัวใจ...

จงเป็นเป็นตัวของตัวเอง...

และจงเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง...

ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง

ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง

ถ้าคุณเป็นนก ก็อย่าฟังเสียง

ของลิงที่กำลังปีนต้นไม้

"จงบินออกไปให้สุดปลายฟ้า"

ถ้าคุณเป็นปลา ก็อย่าฟังเสียง

ของหนูที่วิ่งอยู่ตามพื้นหญ้า

"จงว่ายทวนน้ำไปให้ถึงยอดเขา"

ถ้าใครคนอื่นไม่เข้าใจเรา ไม่สำคัญ!

มันสำคัญแค่ว่า...

"คุณรู้ว่า คุณมีดีอะไร"

รู้แค่สิ่งที่ทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จ

ในแบบที่เราชอบและในแบบที่เราถนัด

"แค่นั้นก็พอ"