ความสำเร็จ

ไม่ได้วัดกันแค่

"สิ่งที่เห็น"

ความสำเร็จ

ไม่ได้วัดกันแค่"สิ่งที่เห็น"

เมื่อคุณฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ อย่าพึ่งชะล่าใจกับความสำเร็จนั้น เพราะมันจะหลอกคุณว่าคุณจะไม่ล้มเหลวอีก ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้ว ในอนาคตคุณจะไม่ล้มเหลวอีก หากคุณพัฒนาตนเองอยู่เสมอถึงแม้ในอนาคตคุณจะล้มเหลวแต่คุณก็จะสามารถลุกขึ้นยืนได้ในไม่ช้า

คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ ต้องมีแรงจูงใจอย่างแรงกล้า คือความกระหายอยากจะได้สิ่งที่ปรารถนา ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

มีวิธีที่จะประสบความสําเร็จหลายวิธี แต่จงเลือกเอาวิธีที่ง่ายที่สุด และเหมาะสมกับความสามารถของเรามากที่สุดเพียงวิธีเดียวมาเป็นต้นแบบ แล้วลงมือทำ

อย่ารอความสมบูรณ์แบบ เพราะคุณอาจเสียโอกาสให้กับผู้ที่มองเห็นช่องว่างและเร็วกว่าคุณได้ทุกเมื่อ ในการทำธุรกิจให้ยึดความสามารถหรือความถนัดของเราเป็นหลัก

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ทุกคนมี 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากันทุกคน ใครบริหารเวลาได้ดีก็จะก้าวไปข้างหน้าเร็วกว่าคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ใช้เวลามากมายไปกับ Social Media ดูทีวี หรือเล่นเกมส์ เพราะเขาต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ในการทำสิ่งที่มีแต่ประโยชน์ต่อเป้าหมายในชีวิต

เชื่อมั่นว่าคุณทำได้ คิดเป็น กล้าตัดสินใจ และลงมือทำทันที ไม่ท้อก่อนถึงความสำเร็จ ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำ อย่าเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้

พร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสำเร็จ หนักเอา เบาสู้ ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อความสำเร็จ อย่าพูดว่าเดี๋ยวจะทำ ให้เปลี่ยนเป็น “ทำเดี๋ยวนี้” ต้องลงมือทำทันที อย่ามัวแต่สนใจหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จนไม่กล้าลงมือปฏิบัติ

"ไม่มีความสำเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา"