ความสำเร็จคือผลรวมของ

ความพยามเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

เป็นประจำทุกๆวัน

ความสำเร็จคือผลรวมของ

ความพยามเล็กๆ

ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

เป็นประจำทุกๆวัน

ในทุก ๆ เช้าของวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเรายังต้องดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เหมือนๆกับทุกๆวันที่ผ่านมา คือต้องตื่นแต่เช้า ออกจากบ้าน ผจญกับปัญหาจราจร เพื่อไปให้ทันเข้างาน ตอกบัตรเข้าทำงาน แล้วก็ทำงานตามภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พบเจอกับความเครียดต่างๆในการทำงาน ตอนเย็นเลิกงาน ตอกบัตรออก ผจญกับปัญหาจราจรอีกครั้ง กลับถึงบ้าน แล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลีย และเตรียมพบกับวันใหม่ที่ดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมๆ เป็นวงจรซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันๆ

เราเคยสังเกตบ้างหรือไม่เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร? เพื่อที่จะให้สามารถดำรงชีวิตผ่านไปได้วันๆหนึ่งเท่านั้นเองหรือ? เราต้องการชีวิตที่เป็นแบบนี้จริงๆหรือ ?

เชื่อว่าคนเราทุกคนมีความฝัน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน แล้วทำไมไม่ลองหาทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่ในแบบที่คุณอยากเป็น

“อย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับรายได้ทางเดียว”

เพราะความมั่นคง​ ไม่ได้วัดกันที่ ในยามปกติ…เราหาได้มาก เท่าไร..แต่วัดกันตอนเกิดวิกฤต..แล้วยังมีรายได้เท่าไหร่.?!!

คนที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่มองเห็น "โอกาส" และ "ทำ" เร็วกว่าคนอื่น...

ในทุกๆ วิกฤติ มักมีโอกาส "ซ่อน" อยู่เสมอ...

หน้าที่ของเรา...ไม่ใช่นั่งรอโอกาสให้วิ่งมาหาเรา

แต่เรามีหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถให้รู้มากพอและเก่งมากพอ

ที่จะหยิบโอกาสที่มันอยู่รอบตัว...มาสร้างความสำเร็จ!!!

ทำสิ่งเดิมๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ แบบเดิมๆ

ทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ แบบใหม่ๆ

ตรรกะง่ายๆ ถ้าอยากเปลี่ยนแปลง

มีคนสำเร็จเคยกล่าว ความจริงแล้วการที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่ยาก ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพ แค่เปลี่ยน"วิธีคิด"

ชีวิตเราจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หากเรายังมีความคิดเดิมๆ เพราะมันจะทำให้เรา ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ

"เส้นแบ่งระหว่างความคิดฝัน กับความเป็นไปได้" คือการลงมือทำ Do it now.