งานเลี้ยงชีวิต

งานสร้างชีวิต

"งานเลี้ยงชีวิต vs งานสร้างชีวิต"

งานเลี้ยงชีวิต..

เมื่อพูดถึงงานเลี้ยงชีวิตให้เราคิดถึงงานประจำ ซึ่งเมื่อเราหยุดทำงานก็หมายถึงหยุดเลี้ยงชีวิต และก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหยุดเลี้ยง กี่ชีวิต

ผมขอเปรียบกับกบ แล้วกันนะครับ

ซึ่ง เมื่อกบโตเต็มวัย หาอาหารได้ก็หากินไปวันๆ พอถึงเวลาต้องจำศีลก็ไม่ต้องกิน

ถ้าเปรียบกับช่วงวัยคนทำงาน พอถึงเวลาหนึ่งก็ต้องหยุดทำ เหมือนกบจำศีล

แต่......เราไม่ใช่กบนะครับ หยุดทำแล้วจะกินอะไรละ ชีวิตที่ติดตามเราเค้าจะกินอะไร.... เปรียบเฉยๆนะครับ

งานสร้างชีวิต...

เปรียบเหมือนกับเราใช้งานสร้างหลายๆอย่างให้ชีวิตเรา ชีวิตครอบครัวเราเราใช้งานหรือ เครื่องมือในการเลี้ยงชีวิตแทนการที่เราจะเอาแรงไปแลกกับการทำงาน

ซึ่งผมขอยกตัวอย่างเอามาเปรียบเทียบคือ แมงมุมครับ เพราะว่า แมงมุมใช้เครื่องมือ ในการหากิน คือชักใยไว้ดักอาหารแทนการเดินออกไปหาอาหาร ซึ่งต่างกับกบ

แล้วถ้าให้คุณเลือกได้...คุณจะเป็นแมงมุม หรือเป็นกบ...